overlay

Infodag 25 april en inschrijvingen

gepost op 12.03.2020
Inschrijvingen 1ste jaar middelbaar onderwijs
In overleg met de Brugse scholen hebben we besloten om de inschrijvingen digitaal te organiseren.
Vanaf dinsdag 21 april 2020 7.00 uur is het mogelijk om je in te schrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs door een formulier in te vullen en te verzenden.
De chronologie bepaalt de volgorde van inschrijvingen.
Eerst worden de inschrijvingen van de indicatorgroep in volgorde van chronologie gerealiseerd (tot max. 29% van het totaal aantal plaatsen in het eerste jaar A en 53% in het eerste jaar B, dan opnieuw in volgorde van chronologie van digitaal inschrijven de niet-indicatorleerlingen.
Zoals afgesproken in het LOP (Lokaal Overlegplatform regio Brugge-Blankenberge) wordt 29% resp. 53% van het totaal aantal plaatsen in het eerste jaar voor indicatorleerlingen voorbehouden. De voorrangsperiode waarin zij digitaal kunnen aanmelden, loopt vanaf dinsdag 21 april 2020 om 7.00 uur tot en met maandag 4 mei 2020.
Op woensdag 6 mei 2020 krijgt iedereen de bevestiging of de inschrijving al dan niet gerealiseerd is.
 
Inschrijvingen 2de tot en met 6de jaar secundair onderwijs
In de hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs worden alle inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 tot en met 17 mei 2020 opgeschort. Als op 18 mei 2020 de lessen nog steeds geschorst zijn, of als er een samenscholingsverbod geldt, kan het schoolbestuur beslissen om de inschrijvingen te laten verlopen zonder dat de fysieke aanwezigheid van ouders of leerlingen op school vereist wordt